Home Tin tức Quy trình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Quy trình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

1193

Công bố hợp quy sản phẩm là thủ tục bắt buộc trước khi lưu hành sản phẩm trên thị trường. Vậy làm gì để công bố hợp quy? Các bước thực hiện một quy trình công bố hợp quy như thế nào? Dưới đây là cụ thể các bước tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

quy trinh tiep nhan ho so hop quy

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy theo quy định của Pháp Luật.

Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  • Đối với người nộp trực tiếp nếu hồ sơ hợp lệ thì thu phí, lệ phí và viết giấy biên nhận giao cho tổ chức, cá nhân.
  • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

Xử lý hồ sơ công bố hợp quy

  • Đối với hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân. Sau thời gian 15ngày làm việc kể từ ngày cơ quan gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ không được bổ sung đầy đủ theo quy định, cơ quan có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.
  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Sau khi xử lý hồ sơ xong, đối với trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận vào sổ theo dõi và xử lý công việc trước khi giao thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố quy.