Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
Home Tin tức Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực...

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm

quyen-va-nghia-vu-trong-thuc-pham

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có các quyền sau đây:

 • Quyết định và công bố các tiêu chuẩn sản phẩm do mình sản xuất, cung cấp; quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ để bảo đảm an toàn thực phẩm;
 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm hợp tác trong việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn;
 • Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ định để chứng nhận hợp quy;
 • Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định của pháp luật;
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;
 • Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây:

 • Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình sản xuất;
 • Tuân thủ quy định của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng mà thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng;
 • Thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm trên nhãn, bao bì, trong tài liệu kèm theo thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;
 • Thiết lập quy trình tự kiểm tra trong quá trình sản xuất thực phẩm;
 • Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm, cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng; thông báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng thực phẩm;
 • Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện thực phẩm không an toàn hoặc không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
 • Lưu giữ hồ sơ, mẫu thực phẩm, các thông tin cần thiết theo quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm; thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 54 của Luật này;
 • Thu hồi, xử lý thực phẩm quá thời hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn. Trong trường hợp xử lý bằng hình thức tiêu hủy thì việc tiêu hủy thực phẩm phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu hủy đó;
 • Tuân thủ quy định pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của Luật này;
 • Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm không an toàn do mình sản xuất gây ra.

Trên đây là những thông tin về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm hi vọng giúp ích được cho quý khách. Nếu có nhu cầu hay thắc mắc gì về các vấn đề liên quan đến thực phẩm như công bố chứng nhận hợp quy thực phẩm  thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra chúng tôi còn công bố chứng nhận tất cả các sản phẩm thuộc các lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP