Thứ Ba, Tháng Mười 3, 2023
Home Tin tức Quyết định 1186/QĐ-BNN-BVTV Loại bỏ thuốc BVTV có chứa hoạt chất Glyphosate...

Quyết định 1186/QĐ-BNN-BVTV Loại bỏ thuốc BVTV có chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

Ngày 10 tháng 4 năm 2019,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 1186/QĐ-BNN-BVTV Loại bỏ thuốc BVTV có chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

thuoc bvtv

Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó :

Loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đối với các thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Glyphosate (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Các thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Điều 1 Quyết định này không được phép sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng tối đa 01 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Ngừng toàn bộ các thủ tục đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Glyphosate kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Bạn có thể xem bản đầy đủ của Quyết định 1186/QĐ-BNN-BVTV và DANH SÁCH CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BỊ LOẠI KHỎI DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM hay tải về tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP