Thứ Sáu, Tháng Sáu 9, 2023
Home Tin tức Quyết Định 1357/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính về công bố...

Quyết Định 1357/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính về công bố thuốc lá

Ngày 14 tháng 04 năm 2016 vừa qua, Bộ y tế đã ban hành Quyết Định 1357/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính về công bố thuốc lá có hiệu lực kể từ ngày ký đồng thời Công bố kèm theo Quyết định này là 04 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015, do đó việc công bố hợp quy thuốc lá điếu cần được các đơn vị kinh doanh sản xuất mặt hàng này lưu ý một số thủ tục.

Để giúp quý khách hiểu rõ hơn, chúng tôi xin cung cấp bản đầy đủ của QUYẾT ĐỊNH 1357/QĐ-BYT VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 49/2015/TT-BYT NGÀY 11/12/2015 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THUỐC LÁ cho mọi người cùng tham khảo như sau:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP