Thứ Bảy, Tháng Chín 24, 2022
Home Tin tức Quyết định 21/2018/QĐ-UBND QCKT địa phương đối với SP tôm chua Huế

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND QCKT địa phương đối với SP tôm chua Huế

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND Quy Chuẩn Kỹ Thuật  địa phương đối với SP tôm chua Huế được ban hành ngày 27/03/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/04/2018

quyet dinh 21

Theo đó, Các sản phẩm tôm chua đã công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được giữ nguyên giá trị hiệu lực công bố kể từ ngày Sở Y tế xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế.

Ký hiệu: QCĐP 1:2018/TT-H.

Quy chuẩn này quy định chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với sản phẩm tôm chua được sản xuất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy chuẩn này áp dụng đối với: Các tổ chức, cá nhân sản xuất tôm chua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và kinh doanh sản phẩm Tôm chua được sản xuất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Các sản phẩm tôm chua được sản xuất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường. Việc công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định hoặc dựa vào kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định; 

Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm tôm chua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.

CỤ thể, bạn có thể xem và tải về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND tại đây: 21_2018_QD-UBND_378509

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP