Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Home Tin tức Quyết định 35/2019/QĐ-TTg quy chế phối hợp quản lý hoạt động nhập...

Quyết định 35/2019/QĐ-TTg quy chế phối hợp quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Phế liệu nhập khẩu tồn đọng quá 90 ngày sẽ bị vận chuyển ra khỏi Việt Nam

Ngày 19/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

hop quy phe lieu giay

Theo đó, hàng hóa là phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại cảng biển quá 90 ngày và cơ quan hải quan đã thực hiện thông báo quá 60 ngày nhưng không có người đến nhận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan yêu cầu Hãng tàu thực hiện vận chuyển lô hàng tồn đọng gây ô nhiễm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nếu sau 30 ngày mà Hãng tàu được yêu cầu không thực hiện vận chuyển lô hàng nói trên thì cơ quan Hải quan lập danh sách và kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xử lý theo quy định.

Mặt khác, cơ quan Hải quan cũng sẽ tiến hành lập Hội đồng xử lý hàng tồn đọng (Hội đồng) tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong trường hợp này. Hội đồng sẽ kiểm kê, phân hàng hóa tồn đọng thành 03 loại: Chất thải phóng xạ; Chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt chuẩn về môi trường; Phế liệu thuộc danh mục được phép nhập khẩu và đạt chuẩn về môi trường. Đối với phế liệu đạt chuẩn môi trường và được phép nhập khẩu thì sau khi phân loại Hội đồng sẽ tiến hành tổ chức bán đấu giá.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Xem chi tiết Quyết định 35/2019/QĐ-TTg tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP