Home Tin tức Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế Quy chuẩn kỹ thuật đối với...

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế Quy chuẩn kỹ thuật đối với mè xửng Huế

595

Ngày 22 tháng 7 năm 2019 vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế Quy chuẩn kỹ thuật đối với mè xửng Huế – QCĐP 02:2019/TT-H.

cong bo chat luong keo me xung

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019, thay thế Quyết định số 106/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế”. Các sản phẩm mè xửng đã công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được giữ nguyên giá trị hiệu lực công bố kể từ ngày Sở Y tế xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Quy chuẩn QCĐP 02:2019/TT-H này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất và  kinh doanh các sản phẩm mè xửng Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các sản phẩm mè xửng được sản xuất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải tự công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường theo quy định. Các sản phẩm mè xửng sản xuất ở địa phương khác nhưng kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì không yêu cầu tự công bố hợp quy với Quy chuẩn kỹ thuật địa phương này.

Phương thức, trình tự, thủ tục tự công bố hợp quy được thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm.

Bạn có thể xem bản đầy đủ và tải về Quyết định 40/2019/QĐ-UBND banh hành QCĐP 02:2019/TT-H tại đây: