Thứ Ba, Tháng Mười 3, 2023
Home Tin tức Quyết định 4202 công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 4202 công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định số 4202/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia có hiệu lực từ 30/12/2016 chính twhsc ban hành các TCVN sau:

  1. TCVN 11414-1:2016    Mặt đường bêtông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 1: Xác định độ phục hồi và khả năng chịu nén
  2. TCVN 11414-2:2016    Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 2: Xác định độ đẩy trồi của vật liệu.
  3. TCVN 11414-3:2016    Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phàn 3: Xác định độ giãn dài trong nước đun sôi.
  4. TCVN 11414-4:2016    Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 4: Thử nghiệm đun sôi trong dung dịch axit HCL.
  5. TCVN 11414-5:2016    Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 5: Xác định hàm lượng nhựa.
  6. TCVN11414-6:2016     Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạngtấm – Phần 6: Xác định độ hấp thụnước.
  7. TCVN11414-7:2016     Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 7: Xác định khối lượng riêng

VIETPAT mời các bạn cùng tham khảo bản đầy đủ của Quyết định số 4202/QĐ-BKHCN này như sau:

Bạn có thể tải về tại đây: quyet-dinh-4202-qd-bkhcn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP