Home Tin tức Quyết định 492/QĐ-BNN-KTHT về việc công bố Thủ tục hành chính

Quyết định 492/QĐ-BNN-KTHT về việc công bố Thủ tục hành chính

219

Ngày 31/01/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 492/QĐ-BNN-KTHT công bố Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.

muoi nhap khau

Theo đó, thay thế thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu bằng 02 thủ tục: thủ tục kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu; kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Các thủ tục này được thực hiện như sau:

– Thủ tục kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu: người nhập khẩu lập và gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong vòng 15 ngày từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp bản sao y có (chữ ký, đóng dấu) Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng muối nhập khẩu hoặc Chứng thư giám định chất lượng lô hàng.

– Thủ tục kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu: Người nhập khẩu nộp hồ sơ đến cơ quan kiểm tra. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (với phương thức kiểm tra chặt), 03 ngày làm việc (phương thức thông thường) cơ quan kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra cho người nhập khẩu.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 09/02/2019.

Xem chi tiết Quyết định 492/QĐ-BNN-KTHT tại đây: quyet-dinh-492-qd-bnn-ktht-2019-thu-tuc-hanh-chinh-thay-the-linh-vuc-kinh-te-hop-tac