Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB quy định về quản lý của Cục Bảo...

Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB quy định về quản lý của Cục Bảo vệ thực vật với phân bón

Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật .

Cụ thể Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, phân bón, an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

quyet-dinh

Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho quyết định 664/QĐ-BNN_TCCB ngày 4/4/2014

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng tổ chức, nhiệm vụ, biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nguồn lực chính khác (nếu có) của Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia, bộ phận quản lý nhà nước về phân bón do Cục trưởng Cục trồng trọt bàn giao kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành

VIETPAT mời các bạn cùng xem bản đầy đủ của Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB này như sau:

Bạn có thể tải về tại đây: qd-24032017-cucbvtv

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP