Thứ Tư, Tháng Bảy 28, 2021
Home Tin tức Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 23/10/2017; 24/10/2017 và 03/11/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc  hủy bỏ và Công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

tcvn

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết  định 2865/QĐ-BKHCN (23/10/2017)

  1. TCVN 8782:2011 Bóng đèn Led có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn 50V –  Quy định về an toàn

Quyết định 2885/QĐ-BKHCN (24/10/2017)

  1. TCVN 5756:2001 Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy
  2. TCVN 6070:2001 Mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết  định 2866/QĐ-BKHCN (23/10/2017)

  1. TCVN 11846:2017 Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng – Quy định về an toàn
  2. TCVN 8782:2017 Bóng đền LED có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V – Quy định về an toàn
  3. TCVN 11847:2017 Máy tính để bàn và máy tính xách tay – Đo điện năng tiêu thụ
  4. TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng

Quyết định 2886/QĐ-BKHCN (24/10/2017)

  1. TCVN 5756:2017 Mũ bảo hiểm cho người đi ô tô, xe máy

Quyết định 3042/QĐ-BKHCN (03/11/2017)

  1. TCVN 11858:2017 Máy lọc không khí – Yêu cầu về tính năng và phương pháp thử

Theo đó các đơn vị có liên quan cần cập nhật thông tin và điều chỉnh thực hiện theo đúng quy định

Theo tcvn.gov.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP