Home Tin tức QUYẾT ĐỊNH Số: 1471/QĐ-BCT VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH...

QUYẾT ĐỊNH Số: 1471/QĐ-BCT VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

493

Vào ngày 15 tháng 04 năm 2016 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Theo đó thông tư này có hiệu lực từ ngày ký, đồng thời Thông tư 57/2015/TT-BCT cũng chính thức có hiệu lực thi hành. Do đó các đơn vị tham gia sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này cần nên lưu ý một số thủ tục mới.

VIETPAT chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn công bố hợp quy, công bố thực phẩm, công bố phù hợp quy định các sản phẩm,… để giúp quý khách hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin cung cấp văn bản pháp lý QUYẾT ĐỊNH Số: 1471/QĐ-BCT  cho mọi người cùng tham khảo như sau: