Thứ Ba, Tháng Ba 28, 2023
Home Tin tức Sẽ sửa đổi Nghị định quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy...

Sẽ sửa đổi Nghị định quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản trong quý IV

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, những vướng mắc, bất cập cụ thể đã được chỉ ra.

thuc-an-chan-nuoi

Đó là một trong các nhiệm vụ mà Bộ NN-PTNT phải triển khai theo yêu cầu tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, những vướng mắc, bất cập cụ thể đã được chỉ ra, đó là:

Tại Điều 9 Nghị định số 39/2017/NĐ-CP quy định “Tổ chức, cá nhân NK thức ăn chăn nuôi, thủy sản phải có hoặc thuê kho bảo quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản đáp ứng các yêu cầu về điều kiện bảo quản đảm bảo chất lượng hàng hóa, bảo vệ môi trường và theo khuyến cáo của nhà sản xuất”. Tuy nhiên chưa có quy định cơ quan thực hiện kiểm tra điều kiện này. Quy định này khó thực hiện, không khả thi, phát sinh thêm thủ tục xác nhận điều kiện.

Tại Điều 13 Nghị định số 39/2017/NĐ-CP quy định các trường hợp thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành NK để sản xuất, gia công nhằm mục đích XK phải có giấy phép NK. Quy định này là không cần thiết, làm phát sinh thêm cơ chế xin – cho giấy phép. Ngoài ra cơ quan hải quan đã có quy định riêng về quản lý hàng NK để gia công, sản xuất XK.

Tại điểm b mục 14 Phần III Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ đã giao Bộ NN-PTNT nghiên cứu áp dụng quy định về miễn công bố hợp quy tại khoản 2 Điều 4, về miễn kiểm tra chất lượng tại các khoản từ 1 đến 7 Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm trong quản lý chất lượng đối với thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, Bộ NN-PTNT phải rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2017/NĐ-CP để:

Một là, sửa đổi quy định về miễn công bố hợp quy và miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP theo chỉ đạo tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ.

Hai là, quy định cơ quan kiểm tra điều kiện kho, bãi nếu cần duy trì quy định này; trường hợp không cần thiết thì bãi bỏ quy định này.

Ba là, bỏ quy định phải có Giấy phép NK đối với thức ăn chăn nuôi, thủy sản NK để sản xuất, gia công nhằm mục đích XK tại Điều 13 của Nghị định.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn phải hoàn thành việc sửa đổi Nghị định 39/2017/NĐ-CP là quý IV/2018.

Nguồn từ : HN – PV

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP