Thứ Năm, Tháng Năm 25, 2023
Home Tin tức TCVN 10735:2015 CODEX STAN 236-2003 CÁ CƠM LUỘC TRONG NƯỚC MUỐI VÀ...

TCVN 10735:2015 CODEX STAN 236-2003 CÁ CƠM LUỘC TRONG NƯỚC MUỐI VÀ LÀM KHÔ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10735:2015 CODEX STAN 236-2003 CÁ CƠM LUỘC TRONG NƯỚC MUỐIVÀ LÀM KHÔ ban hành kèm theo Quyết định 3990/QĐ-BKHCN

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loài cá cơm thương mại thuộc họ Engraulidae, đã được luộc trong nước muối và làm khô. Sn phẩm phải qua chế biến nhiệt trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm đượclàm chín bằng enzym trong nước muối.

Cụ thể, VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của TCVN 10735:2015 cho mọi người cùng tham khảo như sau

TCVN 10735:2015 CODEX STAN 236-2003 CÁ CƠM LUỘC TRONG NƯỚC MUỐI VÀ LÀM KHÔ:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP