Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức TCVN 10746:2015 CODEX STAN 214:1999 về Bưởi quả tươi

TCVN 10746:2015 CODEX STAN 214:1999 về Bưởi quả tươi

Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 10746:2015 CODEX STAN 214:1999 vè Bưởi quả tươi được ban hành kèm theo Quyết định 4010/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015

TCVN 10746:2015 CODEX STAN 214:1999 về Bưởi quả tươi áp dụng cho các giống bưởi thương phẩm Citrus Grandis (L) Osbeck (Sym.C Maxima.Mer) họ Ruteceae, được tiêu thụ dưới dạng quả tươi sau khi khi sơ chế và đóng gói. Cùng tham khảo bản đầy đủ như sau:

TCVN 10746:2015 CODEX STAN 214:1999 về Bưởi quả tươi:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP