Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức TCVN 10977:2015 về Giấy và các tông - Xác định lượng kiềm...

TCVN 10977:2015 về Giấy và các tông – Xác định lượng kiềm dự trữ

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10977:2015 về Giấy và các tông – Xác định lượng kiềm dự trữ hoàn toàn tương đương với ISO 10716:1994. ISO 10716:1994 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2015

TCVN 10977:2015 về Giấy và các tông – Xác định lượng kiềm dự trữ được ban hành kèm theo Quyết Định 4039/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015

TCVN 10977:2015 không áp dụng cho các loại giấy gồm các lớp ép lại với nhau, giấy đã in hoặc có các hình thức gia công khác mà không thể đánh tơi hoàn toàn theo quy trình được đưa ra theo quy chuẩn này

Cụ thể, VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của TCVN 10977:2015 về Giấy và các tông – Xác định lượng kiềm dự trữ  cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP