Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức TCVN 11243:2016 về Thép thanh dự ứng lực

TCVN 11243:2016 về Thép thanh dự ứng lực

Thép dự ứng lực là loại vật liệu cốt liệu chủ lực cho các công trình có yêu cầu chịu lực lớn và tức thời.  Thép thanh dự ứng lực là thanh thép cường độ cao có giới hạn bên kéo tối thiểu là 1035 MPa và có bề mặt dạng ren. Vào Ngày 29/02/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 307/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11243:2016 Thép thanh dự ứng lực – Phương pháp thử kéo đồng bộ. Quyết định 307/QĐ-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cụ thể VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của TCVN 11243:2016  về Thép thanh dự ứng lực  cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP