Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023
Home Tin tức TCVN 5250:2007 Cà phê rang

TCVN 5250:2007 Cà phê rang

Ngày 09/7/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1735/QĐ-BKHCN công bố TCVN 5250:2007 Cà phê rang

TCVN 5250:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cà phê (Coffea spp.) rang.

Cụ thể, các bạn có thể tham khảo TCVN 5250:2007 Cà phê rang đầy đủ như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP