Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức TCVN 7827-2007 - Quạt Điện - Phương Pháp Xác Định Hiệu Suất...

TCVN 7827-2007 – Quạt Điện – Phương Pháp Xác Định Hiệu Suất Năng Lượng​

TCVN 7827-2007 – Quạt Điện – Phương Pháp Xác Định Hiệu Suất Năng Lượng được ra đời làm cơ sở cho việc dán nhãn năng lượng quạt điện

tcvn-tieu-chuan-viet-nam

Tiêu chuẩn này áp dụng cho quạt bàn, quạt đứng, quạt treo tường và quạt trần (sau đây gọi tắt là quạt điện) được sử dụng để điều hòa không khí trong gia đình và các mục đích sử dụng tương tự.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hiệu suất năng lượng của quạt điện.

Cụ thể VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của TCVN 7827-2007 – Quạt Điện – Phương Pháp Xác Định Hiệu Suất Năng Lượng này cho mọi người tham khảo như sau:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP