Home Tin tức TCVN 8526-2010 – Máy Giặt Gia Dụng – Hiệu Suất Năng...

TCVN 8526-2010 – Máy Giặt Gia Dụng – Hiệu Suất Năng Lượng

234

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8526:2013 MÁYGIẶT GIA DỤNG – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG áp dụng cho máy giặt gia dụng và các mục đích sử dụng tương tự, có hoặc không có thiết bị gia nhiệt, sử dụng nguồn nước lạnh và/hoặc nóng,có năng suất danh định từ 2 kg đến 15 kg. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho máy giặt có lồng giặt và lồng vắt tách rời.

Cụ thể, các bạn hãy tham khảo bản đầy đủ TCVN 8526-2010 – Máy Giặt Gia Dụng –  Hiệu Suất Năng Lượng như sau: