Thứ Sáu, Tháng Sáu 2, 2023
Home Tin tức TCVN 9389:2014 VỀ GIỐNG TÔM CÀNG XANH - YÊU CẦU KỸ THUẬT

TCVN 9389:2014 VỀ GIỐNG TÔM CÀNG XANH – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 9389:2014 VỀ GIỐNG TÔM CÀNG XANH – YÊU CẦU KỸ THUẬT quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống tôm càng xanh [Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)], bao gồm tôm mẹ ấp trứng và tôm giống.

TCVN 9389:2014 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Được ban hành ngày 07/01/2016

Cụ thể, VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của TCVN 9389:2014 VỀ GIỐNG TÔM CÀNG XANH – YÊU CẦU KỸ THUẬT cho mọi người cùng xem như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP