Home Tin tức Thông Báo 72/TB-VPCP KẾT LUẬN HIỆN TƯỢNG HẢI SẢN CHẾT BẤT THƯỜNG

Thông Báo 72/TB-VPCP KẾT LUẬN HIỆN TƯỢNG HẢI SẢN CHẾT BẤT THƯỜNG

481

Vừa qua, hiện tương cá chết tại Hà Tĩnh đã làm cho nổi lên một làn sóng dư luận nhiều chiều về vấn đề này. Vào ngày 02/05/2016 vừa rồi văn phòng chính phủ đã có Thông Báo Số: 72/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO HIỆN TƯỢNG HẢI SẢN CHẾT BẤT THƯỜNG

Nguyên văn Thông báo Số: 72/TB-VPCP như sau: