Thứ Tư, Tháng Năm 31, 2023
Home Tin tức Thống nhất việc kiểm tra chất lượng sản phẩm lĩnh vực thông...

Thống nhất việc kiểm tra chất lượng sản phẩm lĩnh vực thông tin

 Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).
Trước đó, ngày 20/7/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn trao đổi với mắc của hải quan địa phương và phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp (DN) về việc nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT, theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

vien thong

Ngày 21/8/2018, Bộ TT&TT đã có hồi đáp tại công văn 2765/BTTTT-CVT. Theo đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố cứ vào nội dung công văn 2765/BTTTT-CVT để thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực TT&TT.

Tại công văn 2765/BTTTT-CVT, Bộ TT& TT cho rằng, kể từ ngày 1/8/2018, bộ đã thực hiện nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) nhập khẩu theo đúng quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng tại các trung tâm kiểm định và chứng nhận Cục Viễn thông, Bộ TT&TT đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc Danh mục quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT, cơ quan hải quan yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của Cục Viễn thông để thông quan hàng hóa.

Bộ TT&TT sẽ quản lý giám sát chất lượng hàng hóa nhập khẩu sau thông quan theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ; đồng thời, nghiên cứu và sớm triển khai việc xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bộ TT&TT cũng cho biết, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, bộ này đang phối hợp với Tổng cục Hải quan, để xác định và gắn mã HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý chuyên ngành của bộ theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, ban hành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đang hoàn chỉnh để ban hành thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT phù hợp với quy định của Nghị định 74/2018/NĐ-CP, trong đó quy định rõ việc áp dụng các biện pháp công bố hợp quy./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP