Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Thông tin về chứng nhận hợp quy sản phẩm

Thông tin về chứng nhận hợp quy sản phẩm

Một sản phẩm được đưa ra thị trường cần có chứng nhận hợp quy từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền như thế mới tạo được sự hài lòng và khẳng định chất lượng của sản phẩm. Trước khi có nhu cầu chọn mua sản phẩm gì thì việc đầu tiên là người tiêu dùng xem thông tin về chứng nhận hợp quy sản phẩm. Chứng nhận hợp quy là yếu tố cần cho mỗi doanh nghiệp để tạo sự tin cậy sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng.

hop chuan hop quy phan bon

Chứng nhận hợp quy là gì?

Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật . Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

Chứng nhận sản phẩm dựa trên những quy chuẩn nào ?

Quy chuẩn dùng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước (ở Trung ương hoặc Địa phương).

Thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm ?

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận là 3 năm kể từ ngày cấp chứng nhận lần đầu.

Chứng nhận sản phẩm có tự nguyện hay bắt buộc ?

Chứng nhận sản phẩm có thể ở dưới dạng tự nguyện hay bắt buộc. Chứng nhận liên quan đến các vấn đề an toàn, vệ sinh, môi trường thường do các cơ quan quản lý hay các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện dưới dạng bắt buộc. Các chương trình chứng nhận nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm được các tổ chức chứng nhận thực hiện dưới dạng tự nguyện.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP