Home Tin tức Thông tư 01/2020/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật về An toàn cháy cho...

Thông tư 01/2020/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật về An toàn cháy cho nhà và công trình

268

Ngày 06/4/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

phong chay chua chay

Thông tư quy định cụ thể quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình: Đảm bảo an toàn cho người; ngăn chặn cháy lan; cấp nước chữa cháy; chữa cháy và cứu nạn; quy định về quản lý trong phòng cháy, chữa cháy… áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nhà dân dụng và nhà công nghiệp.

Đối với nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình có chiều cao từ 06 tầng trở xuống hoặc có không quá 1 tầng hầm không bắt buộc áp dụng quy chuẩn này mà thực hiện theo hướng dẫn riêng biệt, phù hợp cho từng đối tượng nhà và khu dân cư.

Trường hợp chuyển công năng sang các mục đích khác phải tuân thủ theo quy định của quy chuẩn này và phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt với các công trình thuộc diện phải thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 07/2010/TT-BXD và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2010/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình.

The luatvietnam.vn

Xem chi tiết Thông tư 01/2020/TT-BXD tại đây: