Home Tin tức Thông tư 03/2020/TT-BKHCN ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ban...

Thông tư 03/2020/TT-BKHCN ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ

335

Ngày 10/8/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 03/2020/TT-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”.

thong tu

Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” đến hết ngày 31/12/2021. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, thép không gỉ sản xuất trong nước và nhập khẩu từ ngày 01/6/2020 tiếp tục được lưu thông trên thị trường.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2020.

Xem chi tiết Thông tư 03/2020/TT-BKHCN tại đây: