Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 01-190:2020/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi

Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 01-190:2020/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi

Ngày 09 tháng 3 năm 2020 vừa qua, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn đã ra THÔNG TƯ 04/2020/TT-BNNPTNT Ban hành QCVN 01-190:2020/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

thuc an chan nuoi

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Ký hiệu: QCVN 01-190:2020/BNNPTNT

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể lựa chọn 01 trong 03 hình thức công bố hợp quy đối với thức ăn truyền thống, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho vật nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản để thực hiện.

Cụ thể là:

  • Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân;
  • Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc thừa nhận;
  • Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Đối với thức ăn bổ sung, tổ chức, cá nhân tiến hành công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, việc đánh giá hợp quy phải được thực hiện theo phương thức 5 hoặc phương thức 7. Nếu cơ sở sản xuất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản còn hiệu lực thì không phải đánh giá quá trình sản xuất.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Thông tư này thay thế Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Xem chi tiết Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT và tải về tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP