Thứ Tư, Tháng Mười 4, 2023
Home Tin tức Thông tư 04/2017/TT-BKHCN sửa đổi 1:2017 QCVN1:2015/BKHCN

Thông tư 04/2017/TT-BKHCN sửa đổi 1:2017 QCVN1:2015/BKHCN

Ngày 22/5/2017 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN  về việc sửa đổi 1:2017QCVN1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

thong-tu

Thông tư 04/2017/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

Các sản phẩm xăng dầu, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường áp dụng các quy định sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN kể từ ngày 01/11/2017.

Theo đó các đơn vị khi tiến hành hợp quy xăng dầu cần lưu ý các điểm sửa đổi chính theo quy định này

Bạn có thể tải bản đầy đủ của Thông tư 04/2017/TT-BKHCN này tại đây: 575025d9-5a48-4004-b318-8941b7a0a95a

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP