Thứ Ba, Tháng Chín 26, 2023
Home Tin tức Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2016

Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2016

Ngày 31 tháng 5 năm 2016 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN đã ban hành Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT  BAN HÀNH DANH MỤC, HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM VỚI MỤC ĐÍCH KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG TẠI VIỆT NAM.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2016, theo đó những tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm trên lãnh thổ Việt Nam cần tuân thủ các nguyên tắc:

  1. Trong một sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, chỉ được sử dụng tối đa 02 loại kháng sinh quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp sử dụng 02 loại kháng sinh phải có căn cứ khoa học.
  2.  Tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng premix có hàm lượng kháng sinh không vượt quá 20% để trộn vào thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm với hàm lượng theo quy định tại Thông tư này; không được sử dụng vào mục đích khác.
  3.  Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này chỉ được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Cụ thể, bản đầy đủ của Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT VIETPAT xin cung cấp cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP