Thứ Năm, Tháng Chín 28, 2023
Home Tin tức Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi 03/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi 03/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2017.

thong-tu

Cụ thể Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi 03/2016/TT-BNNPTNT như sau:

 1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký; tên thương phẩm và dạng thuốc; đơn vị tính và hàm lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:
 • a) Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký: 46 trường hợp;
 • b) Sửa đổi tên thương phẩm và dạng thuốc: 03 trường hợp;
 • c) Sửa đổi đơn vị tính, hàm lượng hoạt chất: 05 trường hợp.

2. Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký chính thức vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:

 • a) Thuốc trừ sâu: 2 hoạt chất, 2 tên thương phẩm;
 • b) Thuốc trừ bệnh: 3 hoạt chất, 3 tên thương phẩm;
 • c) Thuốc trừ cỏ: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm;
 • d) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm;
 • đ) Thuốc điều hòa sinh trưởng: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm.

3. Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:

 • a) Thuốc trừ sâu: 65 loại thuốc;
 • b) Thuốc trừ bệnh: 76 loại thuốc;
 • c) Thuốc trừ cỏ: 09 loại thuốc;
 • d) Thuốc điều hòa sinh trưởng: 1 loại thuốc;
 • đ) Thuốc trừ ốc: 6 loại thuốc;
 • e) Thuốc trừ chuột: 1 loại thuốc;
 • g) Thuốc trừ mối: 1 loại thuốc;
 • h) Thuốc khử trùng kho: 1 loại thuốc.

VIETPAT mời các bạn cùng xem bản đầy đủ của Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi 03/2016/TT-BNNPTNT này và tải về tại đây: 06_2017_tt-bnnptnt_334159

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP