Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức THÔNG TƯ 07/2017/TT-BCT QUY ĐỊNH CỬA KHẨU NHẬP KHẨU MẶT HÀNG PHÂN...

THÔNG TƯ 07/2017/TT-BCT QUY ĐỊNH CỬA KHẨU NHẬP KHẨU MẶT HÀNG PHÂN BÓN

THÔNG TƯ 07/2017/TT-BCT QUY ĐỊNH CỬA KHẨU NHẬP KHẨU MẶT HÀNG PHÂN BÓN được ban hành ngày 29/05/2017 sẽ chính thức có hiệu lực vào 13/7/2017 tới với nội dung như sau:

thong-tu

Thông tư 07/2017/TT-BCT  quy định cửa khẩu nhập khẩu đối với một số mặt hàng phân bón:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

3102.10.00 Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước
3105.20.00 Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tlà nitơ, phospho và kali

Các loại phân bón trên chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính. Việc nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở chỉ được phép thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép trên cơ sở trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương.

Phân bón nhập khẩu trong các trường hợp sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 07/2017/TT-BCT này:

a) Phân bón tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh;

b) Phân bón nhập khẩu để khảo nghiệm, làm hàng mẫu, nghiên cứu khoa học.

Thông tư 07/2017/TT-BCT này bãi bỏ Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.

Các bạn có thể tải bản đầy đủ của Thông tư 07/2017/TT-BCT này tại đây: _Thongtu07-2952017-quydinhcuakhauNKmotsomathangphanbon

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP