Thứ Ba, Tháng Chín 26, 2023
Home Tin tức Thông tư 07/2017/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 02 - 27: 2017/BNNPTNT

Thông tư 07/2017/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 02 – 27: 2017/BNNPTNT

Thông tư  07/2017/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 02 – 27: 2017/BNNPTNT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh” được ban hành ngày 21  tháng 3 năm 2017.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

qcvn-02-27-2017-bnnptnt-ve-ca-tra-phi-le-dong-lanh

Cụ thể Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với sản phẩm cá tra (Pangasius hypophthalmus hoặc Pangasianodon hypophthalmus) phi lê đông lạnh. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh làm thực phẩm và các cơ quan quản lý có liên quan có trách nhiệm tuân thủ QCVN 02 – 27: 2017/BNNPTNT này

Sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh phải đáp ứng các chỉ tiêu:

  • Chỉ tiêu vi sinh vật theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-3: 2012/BYT.
  • Dư lượng thuốc thú y theo Thông tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế.
  • Hàm lượng kim loại nặng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2: 2011/BYT.
  • Hàm lượng phụ gia thực phẩm theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 và Thông tư số 08/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế.

Sản phẩm phải được ghi nhãn theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27/10/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương.

Sản phẩm được bao gói trong bao bì chuyên dùng cho thực phẩm, phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT.

Sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh phải được đánh giá sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật này theo phương thức 4 và tiến hành công bố hợp quy theo quy định.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đánh giá và chỉ định Tổ chức chứng nhận hợp quy đối với quy chuẩn này.

Bạn có thể xem bản đầy đủ và tải về QCVN 02 – 27: 2017/BNNPTNT này tại đây: QCVN 02 – 27: 2017/BNNPTNT

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP