Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức Thông tư 08/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 19:2019/BKHCN về đèn LED

Thông tư 08/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 19:2019/BKHCN về đèn LED

Ngày 25/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông qua Thông tư 08/2019/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”.

hop chuan den led

Cụ thể, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN). Theo đó, công nghệ LED là công nghệ phát sáng sử dụng các đi-ốt có thể phát ra các bước sóng ánh sáng khi có dòng điện đi qua, có thể là vùng hồng ngoại, tử ngoại hoặc vùng ánh sáng nhìn thấy.

Đèn điện LED (bao gồm đèn điện LED thông dụng cố định và đèn điện LED thông dụng di động) phải phù hợp với quy định tại TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1:2014/AMD1:2017) Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm). Đồng thời, tùy công năng sử dụng theo thiết kế, mỗi loại đèn điện LED phải tuân thủ theo một phần tương ứng của bộ TCVN 7722-2.

Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng phải phù hợp với quy định tại TCVN 8782:2017 (IEC 62560:2011+AMD1:2015). Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng phải phù hợp với quy định tại TCVN 11846:2017 (IEC 62776:2014).

Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với:

– Thiết bị chiếu sáng bằng công nghệ LED trên các phương tiện giao thông vận tải quy định tại QCVN 35:2017/BGTVT;

– Thiết bị chiếu sáng trong công trình chiếu sáng quy định tại QCVN 07-7:2016/BXD;

– Thiết bị chiếu sáng trong phương tiện quảng cáo ngoài trời quy định tại QCVN 17:2018/BXD.

Chứng nhận hợp quy cho đèn LED áp dụng theo phương thức 1 quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN và hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy có giá trị không quá 3 năm.

Để công bố hợp quy, các sản phẩm chiếu sáng LED phải công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường; Các sản phẩm chiếu sáng LED sản xuất trong nước phải đăng ký hợp quy tại các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Các sản phẩm chiếu sáng LED nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.

Xem chi tiết Thông tư 08/2019/TT-BKHCN

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP