Thứ Sáu, Tháng Sáu 9, 2023
Home Tin tức Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT QĐ GIÁM SÁT ATTP NÔNG LÂM THỦY SẢN

Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT QĐ GIÁM SÁT ATTP NÔNG LÂM THỦY SẢN

Ngày 01 tháng 06 năm 2016, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ban hành Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

  • Theo đó, thông tư này áp dụng cho nhưng đối tượng: ngũ cốc; thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và sản phẩm thủy sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả; trứng và các sản phẩm từ trứng; sữa tươi nguyên liệu; mật ong và các sản phẩm từ mật ong; muối; gia vị; đường; chè; cà phê; cacao; hạt tiêu; Điều và các nông sản thực phẩm được lưu thông, tiêu thụ tại:
    • Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản (sau đây gọi tắt là chợ);
    • Cơ sở thu gom, phân phối nông lâm thủy sản, cơ sở chuyên doanh nông lâm thủy sản (chỉ kinh doanh các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (sau đây gọi tắt là cơ sở kinh doanh).
  • Thông báo bằng văn bản tới cơ sở có mẫu không đảm bảo ATTP, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo ATTP, điều tra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục.
  • Thông báo bằng văn bản kết quả GS tới cơ quan địa phương được phân công quản lý ATTP tại công đoạn sản xuất kinh doanh có mẫu GS phát hiện không bảo đảm ATTP để có biện pháp kiểm soát phù hợp.
  • Cơ quan GS gửi văn bản đề nghị cơ quan thanh tra chuyên ngành tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý nếu quá thời hạn mà không nhận được báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân và có hành động khắc phục của cơ sở.
  • Đối với mẫu GS không đảm bảo ATTP là sản phẩm nhập khẩu thì gửi thông báo đến cơ quan chức năng quản lý đối với sản phẩm nhập khẩu.
  • Và từ 15 tháng 7 năm 2016  Thông tư 08 chính thức có hiệu lực và thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường; thay thế Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch.

Cụ thể, VIETPAT xin cung cấp đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP