Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023
Home Tin tức Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL Biểu mẫu mới trong hoạt động đăng ký quyền...

Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL Biểu mẫu mới trong hoạt động đăng ký quyền tác giả

Vào ngày 02/7/2016 vừa qua , Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016

Cụ thể Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL ban hành 4 biểu mẫu mới:

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01)
  • Tờ khai đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 02)
  • Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 03)
  • Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 04).

Trường hợp đăng ký cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan sẽ sử dụng các mẫu tờ khai như đăng ký lần đầu. Các Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT vẫn tiếp tục có hiệu lực. Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016 và bãi bỏ Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT .

VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL và các biểu mẫu kèm theo cho mọi người tham khảo như sau

 

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP