Thứ Hai, Tháng Năm 29, 2023
Home Tin tức Thông tư 10/2018/TT-BNNPTNT ban hành QCVN về thuốc thú y

Thông tư 10/2018/TT-BNNPTNT ban hành QCVN về thuốc thú y

Thông tư 10/2018/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc thú y được ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2018 vừa qua sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2019

Cụ thể, Thông tư này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y – Yêu cầu chung ( QCVN01-187:2018/BNNPTNT). Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc thú y phải công bố hợp quy đối với các sản phẩm thuốc thú y do cơ sở sản xuất, nhập khẩu theo các quy định tại Quy chuẩn này. Trình tự công bố hợp và hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Việc thực hiện công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại Cục Thú y.

thong tu 10 2018 bnnptnt

Bạn có thể xem chi tiết và tải về Thông tư 10/2018/TT-BNNPTNT ban hành QCVN01-187:2018/BNNPTNT này tại đây: thong-tu-10-2018-tt-bnnptnt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thuoc-thu-y

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP