Home Tin tức Thông tư 11/2020/TT-BTTTT Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải hợp quy...

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải hợp quy thuộc Bộ TTTT

350

Ngày 14/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

thong tu

Cụ thể, Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy gồm: Thiết bị đầu cuối viễn thông vô tuyến; Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên; Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn;…

Bên cạnh đó, Bộ cũng ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy gồm: Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer); Máy tính xách tay (Laptop and portable computer); Máy tính bảng (Tablet); Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box);…

Lưu ý, sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc đối tượng áp dụng của hai hay nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật đó.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 05/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy đã được cấp trước ngày Thông tư 11/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành và đang còn thời hạn được tiếp tục áp dụng cho đến thời điểm có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật mới thay thế quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn nêu tại Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy.

Xem chi tiết Thông tư 11/2020/TT-BTTTT và tải về Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành Thông tin và Truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy tại đây: