Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Thông tư 12/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2017/TT-BCT và Thông tư 10/2017/TT-BCT

Thông tư 12/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2017/TT-BCT và Thông tư 10/2017/TT-BCT

Thông tư 12/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

an toan lao dong

Ngày 18/6/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo đó, phải tiến hành kiểm định bất thường đối với thiết bị chiếu sáng phòng nổ trong các trường hợp: sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, thay đổi vị trí lắp đặt có ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị; thiết bị chiếu sáng phòng nổ không làm việc từ 12 tháng trở lên; theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Trước đây chỉ tiến hành kiểm định bất thường nếu thực hiện sửa chữa lớn có thay đổi các kết cấu phòng nổ và mạch điện mà tính năng phòng nổ phụ thuộc.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng bổ sung việc kiểm tra các phần tử đầu nối và đấu nối của thiết bị vào Bước 3: Kiểm tra bằng dụng cụ, thiết bị khi tiến hành kiểm định. Mặt khác, Bộ cũng quy định cụ thể các bước kiểm định bất thường. Cụ thể, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thì phải tiến hành kiểm tra hồ sơ thiết kế, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo; đối với trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt thì phải kiểm tra hồ sơ lắp đặt và thực tế lắp đặt các thiết bị.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/8/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và Thông tư 10/2017/TT-BCT ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Xem chi tiết Thông tư 12/2020/TT-BCT tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP