Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức Thông tư 13/2019/TT-BTTTT xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu...

Thông tư 13/2019/TT-BTTTT xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia

Bộ TT-TT hướng dẫn hoạt động xây dựng QCVN, TCVN

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTTTT về việc quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 22/11/2019.

thong tu

Theo đó, đối tượng QCVN, TCVN là sản phẩm, thiết bị, mạng, hệ thống, dịch vụ, quá trình trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, được xác định cụ thể trong phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn.

Cụ thể, có 07 nguyên tắc trong việc xác định các sản phẩm, thiết bị, mạng, hệ thống, dịch vụ, quá trình là đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó là: Có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân; có liên quan đến an toàn, sức khỏe con người; an toàn, vệ sinh lao động; Có khả năng gây mất an toàn cho con người và môi trường trong quá trình lắp đặt, khai thác, sử dụng;…

Bên cạnh đó, các sản phẩm, thiết bị, mạng, hệ thống, dịch vụ, quá trình là đối tượng tiêu chuẩn quốc gia khi đáp ứng 05 nguyên tắc sau: Đáp ứng mục tiêu chức năng, công dụng, chất lượng (xác định các công nghệ, đặc điểm kỹ thuật ở mức tiên tiến và phù hợp để áp dụng tại Việt Nam); Đáp ứng mục tiêu giảm chủng loại, đổi lẫn (cho phép lựa chọn một số lượng tối ưu các kích cỡ hay chủng loại của sản phẩm, thiết bị).

Ngoài ra, quý II hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký kế hoạch xây dựng QCVN, TCVN cho năm sau gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư 13/2019/TT-BTTTT tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP