Home Tin tức Thông tư 18/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc,...

Thông tư 18/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 18/2019/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành” (ký hiệu là QCVN 120:2019/BTTTT) ngày 25/12/2019.

thong tu

Theo đó, các gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đồng bộ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin MCĐT/Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (gửi hoặc cập nhật thông tin hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phục vụ công dân, tổ chức tra cứu thông tin hồ sơ) bao gồm 27 trường thông tin.

Bên cạnh đó, gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công để cập nhật số liệu thăm dò ý kiến người dùng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia bao gồm 08 trường thông tin.

Ngoài ra, gói tin chia sẻ thông tin dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính cung cấp phương thức lấy thông tin thủ tục hành chính bao gồm 25 trường thông tin được định dạng…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

The luatvietnam.vn

Xem chi tiết và tải về Thông tư 18/2019/TT-BTTTT tại đây

Most Popular

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa qua mã số mã vạch: Tạo thị trường minh bạch cho sản xuất và tiêu dùng

Sáng ngày 4/8, tại Hà Nội, Hội Mã số mã vạch Việt Nam phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường...

TP.HCM: Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quy trình VietGAP

Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt...

Hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA

Ngày 30/7/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 0811/XNK-XXHH hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA.

Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án...

Recent Comments