Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Thông tư 25/2020/TT-BTTTT ban hành QCVN 52:2020/BTTTT điện thoại VHF cho nghiệp...

Thông tư 25/2020/TT-BTTTT ban hành QCVN 52:2020/BTTTT điện thoại VHF cho nghiệp vụ di động hàng hải

Ngày 15/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 25/2020/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”.

vien thong

Cụ thể, Quy chuẩn QCVN 52:2020/BTTTT áp dụng cho thiết bị điện thoại VHF hoạt động trong băng tần nghiệp vụ di động hàng hải (đoạn băng tần cụ thể theo quy định tại Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia) dùng cả hai kênh 12,5 kHz VÀ 25 kHz.

Lưu ý, phải có các biện pháp để bảo vệ thiết bị tránh các ảnh hưởng của hiện tượng quá áp và quá dòng. Tất cả các bộ phận và dây dẫn có điện áp DC hoặc AC (các điện áp khác với điện áp tần số vô tuyến) có điện áp đỉnh vượt quá 50 V cần được bảo vệ để tránh sự tiếp cận bất ngờ và phải tự động cách ly với tất cả các nguồn điện nếu vỏ bảo vệ bị tháo ra.

Sau khi bật máy, thiết bị phải hoạt động trong khoảng thời gian 5s, sự bố trí chuyển kênh phải đảm bảo thời gian cần thiết để chuyển việc sử dụng từ kênh này sang bất kỳ một kênh nào khác không được vượt quá 5s. Thời gian cần thiết để thay đổi từ phát thành thu hoặc ngược lại không được vượt quá 0,3s.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

QCVN 52:2020/BTTTT sẽ thay thế cho QCVN 52:2011/BTTTT

 Thiết bị điện thoại VHF thuộc phạm vi điều Chỉnh của điều 1.1 QCVN 52:2020/BTTTT phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này và công bố hợp quy theo quy định hiện hành.

 Việc đo kiểm/thử nghiệm đối với yêu cầu kỹ thuật các điều 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.6.9 và 2.6.10 được thực hiện bởi phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận.

Các yêu cầu kỹ thuật khác ngoài quy định tại điều 3.2 trong Quy chuẩn này, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận, hoặc các phòng thử nghiệm trong nước và ngoài nước được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025, hoặc kết quả đo kiểm/thử nghiệm của nhà sản xuất

Xem chi tiết Thông tư 25/2020/TT-BTTTT và tải về QCVN 52:2020/BTTTT tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP