Thứ Hai, Tháng Mười Một 28, 2022
Home Tin tức Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Mời các bạn cùng tham khảo đầy đủ bản đầy đủ của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN này như sau:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP