Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT ban hành QCVN về TACN

Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT ban hành QCVN về TACN

Ngày 26/07 vừa qua Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Theo đó Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT này ban hành QCVN 01-183:2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi – Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại năng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc gia cầm

Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT chính thức có hiệu lực kể từ 26/01/2017, thay thế cho Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT và Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT

Đối với các sản phm thức ăn chăn nuôi đã công bố hợp quy theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước thời hạn Thông tư này có hiệu lực được giữ nguyên giá trị hiệu lực công bố trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn ban hành thông báo tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi.

Để có thể hiểu hơn, VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT và QCVN 01-183:2016/BNNPTNT  cho mọi người cùng tham khảo như sau

 

Những thông tin chúng tôi cung cấp trên đây về ban hành QCVN 01-183:2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi – Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại năng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc gia cầm trong việc công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi có điều gì còn thắc mắc hãy liên hệ ngay cho VIETPAT để được hỗ trợ tư vấn tối đa và hoàn toàn miễn phí

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP