Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Home Tin tức Thông tư 33/2016/TT-BTTTTBan hành "QCVN về thiết bị nhận dạng tự động...

Thông tư 33/2016/TT-BTTTTBan hành “QCVN về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn”

Ngày 26/12/2016 vừa qua, bộ Thông Tin Truyền Thông đã ban hành Thông tư 33/2016/TT-BTTTT Ban hành “QCVN về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn”. Theo đó thông tư này ban hành QCVN 107/2016/BTTTT chính thức có hiệu lực ngày 1/10/2017

VIETPAT mời các bạn cùng tham khảo bản đầy đủ cuả Thông tư 33/2016/TT-BTTTT này như sau:Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP