Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 03-01:2018/BNNPTNT về keo dán gỗ

Ngày 27/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ (QCVN 03-01:2018/BNNPTNT) quy định các yêu cầu chất lượng phải tuân thủ với các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

thong-tu

Theo đó, các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ phải được công bố hợp quy theo quy định; trong đó, hiệu lực của GCN hợp quy là 01 năm với sản phẩm nhập khẩu và 03 năm với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

Bên cạnh đó, các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ phải được ghi nhãn và công bố đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm cho tất cả các bao gói. Quy định về bao gói với sản phẩm đóng bao, kiện, thùng, vận chuyển và bảo quản được nêu trong tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm đó.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chất lượng phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu dưới dạng mẫu thử; hàng mẫu; hàng triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu thông, lưu trữ và sử dụng sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ nên lưu ý để thực hiện đúng quy định

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019.

Xem chi tiết Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT tại đây: thong-tu-40-2018-tt-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-keo-dan-go

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Trung:
166 Phan Triêm, Hoà Xuân, TP Đà Nẵng
0905495246

Miền nam:
391/1 Tân Sơn, Q. Tân Bình - Tp.HCM
0905495246

Miền Bắc:
Số nhà 25, khu nhà ở Tổng cục 5- Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội.
0905495246

www.vietpat.com
www.vietpat.vn
www.hopquysanpham.com
[email protected]

Than phiền chất lượng:
0905495246
[email protected]

Đào tạo

Tư vấn

Tin tức