Home Tin tức Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT Quy định về hợp quy giống cây trồng

Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT Quy định về hợp quy giống cây trồng

385

Ngày 15/12/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2016 thay thế thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT và thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT. Bản đầy đủ của văn bản quy phạm pháp luật này như sau: