Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN: Tối đa 3 ngày phải thông báo...

Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN: Tối đa 3 ngày phải thông báo kết quả chất lượng lô hàng NK

Theo như Thông tư liên tịch số:110/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu vừa được liên Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ ban hành thì Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra chất lượng trong thời hạn tối đa 3 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá sự phù hợp đối với lô hàng có đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể từ 1/9/2016 Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN có hiệu lực do đó, cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa cần phải:

  • Kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra chất lượng trong vòng 03 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá sự phù hợp với lô hàng có đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Gửi kết quả kiểm tra cho Cổng thông tin một cửa quốc gia; nếu chưa thực hiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia thì gửi bằng bản fax hoặc file ảnh tới cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.
  • Nếu không gửi được thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan hải quan thì gửi cho người khai để nộp cho cơ quan hải quan thông quan hàng hóa.

Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN cũng bãi bỏ Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.

VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP