Home Tin tức THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 8/6/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 8/6/2016

341

Vào ngày 8/6/2016 đã ban hành THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI, THU HỒI TÊN MIỀN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ và theo đó thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/07/2016

Bản đầy đủ của Thông tư này như sau: