Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL về thực hiện Cơ chế một cửa...

Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL về thực hiện Cơ chế một cửa thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTT&DL được ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2016.

Theo đó từ ngày 15/6/2016, việc xử lý với trường hợp cơ quan hải quan nghi ngờ nhưng không tự xác định được mặt hàng đồ chơi trẻ em có thuộc diện cấm phổ biến, lưu hành, kinh doanh tại thị trường Việt Nam không sẽ tiến hành như sau

  •  CQHQ gửi Yêu cầu thẩm định dưới hình thức chứng từ điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới Bộ VHTT&DL để tiến hành trưng cầu giám định.
  • Hoặc lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để xác định hàng hóa đó có được phép nhập khẩu hay không.
  • Yêu cầu thẩm định dưới hình thức chứng từ điện tử xem tại Mẫu 1 Phụ lục I của Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL .
  • Chậm nhất 36 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận Yêu cầu thẩm định, cơ quan xử lý gửi Yêu cầu xuất trình hàng mẫu dưới hình thức chứng từ điện tử tới CQHQ và người khai thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Để giúp cho việc tìm hiểu của quý khách dễ dàng hơn, VIETPAT chúng tôi xin cung cấp bản đầy đủ của văn bản quy phạm pháp luật Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL cho mọi người cùng tham khảo như sau:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP