Thứ Sáu, Tháng Sáu 9, 2023
Home Tin tức THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2016

Ngày 03 tháng 6 năm 2016 đã ban hành THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI THỦ TỤC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ chính thức có hiệu lực ngày 15/06/2016

Theo đó, hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với thủ tục đăng ký kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập khẩu gồm có:

  • Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
  • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
  • Hóa đơn.
  • Kết quả đánh giá sự phù hợp (Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Chứng thư giám định).
  • Hợp đồng (Đối với hàng hóa là sản phẩm thép cốt bê tông).
  • Danh mục hàng hóa.
  • Kết quả xử lý của cơ quan xử lý.
  • Trong đó, đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được nộp dưới hình thức chứng từ điện tử và các giấy tờ còn lại khi nộp phải chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (trừ Kết quả xử lý của cơ quan xử lý).

Bản đầy đủ của THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2016 VIETPAT xin cung cấp cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP